Posiadamy uprawnienia:
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej, oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Jesteśmy w stanie poprowadzić inwestycje od początku do końca bez pomocy z zewnątrz.

 


polecamy: